Curriculum VItaE


BLACKROPE

Opleiding & Cursussen

 

Opleiding

-    Middelbare Technische School, Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, Breda, 1990

-    Hogeschool Midden Brabant, Afdeling Civiele Techniek, 1994

Cursussen

-    Betonconstructeur H.T.I., 1996

-    Staalconstructeur H.T.I., 1996

-    Construeren in voorgespannen beton BV, 1997

-    Voorspantechniek Bijzondere Onderwerpen BV, 1997

-    Eindige Elementen Methode voor constructeurs BV, 1998

-    Cursus Plaxis PATO, 1999

-    CGF1 Grondmechanica en Funderingen Elsevier, 2000

-    Temperatuurbeheersing in verhardend beton BV, 2001

-    Heijmans Allround Professional Program, 2002

-    Inleiding in dynamica BV, 2003

-    Buiten de grenzen van huidige VBC BV, 2004

-    Eurocode 2 BV, 2009

-    Het Nieuwe dwarskracht rekenen BV, 2012

-    Ankerpalen PAO, 2012

-    Monitoring van bouwputten in de praktijk BV, 2013

-    Corrosie van constructief staal IE-NET (Vlaanderen), 2017

-    Gevorderdencursus Grondmechanica IE-NET (Vlaanderen), 2017

-    Kaaimuren IE-NET (Vlaanderen), 2018

-    Zettingsvloeiing PAOTM, 2018

-    Doelgericht Coachen, Ruud van Nistelrooij Foundation, 2019

-    Wijzigingen in Eurocode 0, PAOTM, 2019

-    Binnenstedelijke Kademuren, PAOTM, 2019

-    Dolphins and Jetties, PAOTM, 2019

-    Beoordelen van constructieve veiligheid, PAOTM, 2023

-    Stroming en Golven rond waterbouwkundige kunstwerken, PAOTM, 2023

-    Risicoanalyse in de Civiele techniek, PAOTM, 2023

-    Diepwanden, PAOTM, 2024

Softwarebeheersing

- Microsoft Office (Word & Excel inclusief Visual Basic)

- Microsoft Project

- Adobe Acrobat

- Deltares (DSheetpiling, DFoundation, DSettle, Dstability

- Plaxis 2D

- Scia Engineer

- RFem

- Idea RS

- Relatics

Werkervaring / Projecten

Oosterweelverbinding (3B) OKA Noord Open Bak (2023-Heden)

Ontwerpleider Techniek OKA Noord Open Bak, RHDHV-ROCO

WSP Infra te Breda (2022-Heden)

Ontwerpleider / Adviseur Constructieve waterbouw voor diverse projecten

V&R Damwanden ARK en Verbrediing DEMKA bocht (2021-2023)

Adviseur Waterbouw van V&R project vervangen damwanden Amsterdam Rijnkanaal (ARK) en verbreding DEMKA bocht. Rijkswaterstaat (GPO)

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal te Tilburg (2020-2021)

Adviseur Civiel voor de herbouw van sluis II in het Wilhelminakanaal te Tilburg. Rijkswaterstaat (GPO)

De Klerk Waterbouw te Werkendam (2019-2022)

Ontwerpleider / Constructeur voor diverse projecten

Nieuwe Zeesluis Terneuzen (2018-2020)

Ontwerpleider Civiel voor de deurkassen (binnen- en buitenhoofd) van het DO-UO ontwerp van de nieuwe zeesluis Terneuzen. Combinatie Sassevaart. Contracttype: DB

Natuurbrug de Mortelen, Prorail (2017-2018)

Integraal Ontwerpleider Civiel van het DO-UO ontwerp van de natuurbrug De Mortelen over het spoor Eindhoven- Den Bosch voor Bam Civiel. Contracttype: DB.

Afdelingshoofd, LievenseCSO Infra (2012-2017)

Afdelingshoofd van de afdeling Waterbouw te Breda.

Derde kolk Beatrixsluis bij Nieuwegein, Rijkswaterstaat (2015-2017)

Integraal Ontwerpleider Civiel van het Tender-DO-UO ontwerp van de nieuwe 3de kolk de Beatrixsluis, voor de civiel technisch onderdelen, zoals primaire waterkering, nieuwe sluis, voorhavens in het Lekkanaal voor combinatie Sas van Vreeswijk. Contracttype: DBFM.

Zeesluis IJmuiden, Rijkswaterstaat (2014-2015)

Adviseur Civiel van het Tender van de nieuwe zeesluis IJmuiden voor combinatie ZIJ+

Planuitwerking Zeesluis Terneuzen, VNSC (2013-2014)

Adviseur van het technische team voor de planuitwerking van de nieuwe zeesluis Terneuzen

Oplossingen verstevigingshoeken sluizen in Julianakanaal, Rijkswaterstaat (2014)

Projectleider van het uitwerken van mogelijkheden voor het verwijderen van de aanwezige verstevigingshoeken in de bestaande sluiskolken in het Julianakanaal in opdracht van Rijkswaterstaat.

Keersluis Limmel, Rijkswaterstaat (2014-2017)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur van het Tender-Definitief en Uitvoeringsontwerp van de nieuwe keersluis, inclusief alle civiel technisch onderdelen, zoals primaire waterkeringen, duiker en brug, in het Julianakanaal nabij Limmel voor Besix. Contracttype: DBFM.

UWT kade Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam (2014)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur van het Tenderontwerp van de nieuwe kade (165 meter) voor UWT te Rotterdam voor combinatie Van Oord-Besix.

Stenaline Beneluxhaven Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam (2014)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur van het Tenderontwerp voor het doorgaande remmingwerk, linkspan en nieuwe kade voor de Stenaline in de Beneluxhaven te Rotterdam voor combinatie Van Oord-Besix-Hakkers

Getijdeduiker Waterdunen; Waterschap Scheldestromen (2013-2014)

Ontwerpleider voor het aanbiedings-, definitief- en uitvoeringsontwerp van de getijdeduiker (lengte 100 m) en het gemaal in de primaire waterkering bij Breskens voor Van den Biggelaar- Bam Civiel te Breskens.

Renovatie Damwanden Amsterdam Rijnkanaal; Rijkswaterstaat (2013 - 2014)

Ontwerpleider voor het ontwerp van de 68 damwandenvakken in het Amsterdam-Rijnkanaal voor Combinatie Ballast Nedam- De Klerk te Maarssen.

Damwanden kanaal Gent Terneuzen; Rijkswaterstaat (2013)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur voor het aanbiedingsontwerp voor de renovatie van de damwand in het kanaal Gent-Terneuzen voor Combinatie Hakkers- De Klerk.

Geluidsmaatregelplan A50 Son, Rijkswaterstaat (2013)

Projectleider voor het opstellen van het geluidsmaatregelenplan A50 ter hoogte van Son.

Knooppunt E Maasvlakte, Havenbedrijf Rotterdam (2012)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur Civiele Techniek van het aanbiedingsontwerp van de aanpassing van Knooppunt E op de Maasvlakte te Rotterdam. In opdracht van Combinatie BaVo (Bam- Volker)

Leidingenviaduct Digna Johannaweg, Havenbedrijf Rotterdam (2011-2013)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur van het Voor-, Besteks- en uitvoeringsontwerp van het Leidingenviaduct Digna Johannaweg (800 m lengte) te Rotterdam.

Meppelerdiepsluis, Rijkswaterstaat (2011)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur van het Aanbiedingsontwerp voor de vervanging van Meppelerdiepsluis voor combinatie Alpien GMBH- MNO Vervat te Zwartsluis.

Brug Uitkijk te Suriname, Ministerie van openbare werken Suriname (2009)

Ontwerp herstelmaatregelen voor steunpunt verzakking Brug Uitkijk Suriname.

Verlenging Sluizen Julianakanaal, Rijkswaterstaat (2008 – 2013)

Ontwerpleider/Hoofdconstructeur Civiele techniek voor de verlengingen van 3 sluizen (Born, Maasbracht en Heel) te Limburg voor Combinatie Besix- Mourik (DO-UO).

TIS Toetsing Hanzelijn, ProRail (2008 – 2010)

Toetsing van diverse kunstwerken in de Hanzelijn.

Leidingentunnel Beneluxplein, Buisleidingstraat Nederland (2008 – 2009)

Ontwerpleider/hoofdconstructeur van het ontwerp de 300 meter (trek)tunnel onder het Beneluxplein (DO/UO).

Spoorlijn Apoera-Bakhuis te Suriname, Billiton (2007 – 2008)

Voorontwerp van de kunstwerken voor het herstellen van de spoorlijn Apoera-Bakhuis in Suriname.

Tender Euryzakade, De Klerk (2007)

Voorontwerp van de consolidatie versnellende maatregelen voor Euryzakade te Zwijndrecht, Aannemer de Klerk.

Omlegging A4 Halsteren, Rijkswaterstaat (2006 – 2007)

Ontwerpleider kunstwerken A4 Halsteren. Do-Uo van diverse kunstwerken zoals 4 viaducten en 1 onderdoorgang.

Omlegging N201, Provincie Noord-Holland (2006 – 2007)

Ontwerpleider kunstwerken Alliantie N201. Tracé Aalsmeer-Uithoorn. Vo-Do-Uo van diverse kunstwerken zoals bruggen, fietstunnels en viaducten.

Brug Empel over de Maas in de A2, Rijkswaterstaat (2007)

Ontwerpleider/hoofdconstructeur (voor en na gunning) versterking van Brug Empel in de A2. Versterking d.m.v. externe voorspanning.

Tender A2 Holendrecht-Maarsen, Rijkswaterstaat (2006)

Ontwerpleider kunstwerken voor tender A2 Holendrecht-Maarssen.

Windmolens Distripark, Vestas (2006)

Ontwerpleider voor fundaties van 3 windmolens Distripark te Waddinxveen.

Koelingsberekeningen (2004-2007)

Koelingsberekening ten behoeve van betonconstructies met behulp van EEM pakket Femmasse voor o.a. Caissons Noordzuidlijn en diverse tunnels.

Kunstwerken A73 Tegelen, Rijkswaterstaat (2005–2006)

(D&C) (besteks- en detailontwerp) van diverse kunstwerken (incl. projectleiding) in de A73 Tegelen te Limburg, Rijkswaterstaat.

Tender A4 Burgerveen-Leiden, Rijkswaterstaat (2005–2006)

Voorontwerp van het aquaduct en de toeleidende open tunnelbakken van de kruising Oude Rijn t.b.v. Tender A4 Burgerveen-Leiden.

Ontwerp kunstwerken in de A15 (N15) van Thomassentunnel, RWS (2004–2006)

(D&C) Besteks- en detailontwerp van 4 betonnen kunstwerken, overkluizing van een gasleiding, pompgebouw in de A15 nabij Calandtunnel (incl. projectleiding).

Ontwerp Bottleneck te Limburg, Provincie Limburg (2003 – 2006)

(D&C) (Voor-, besteks- en detailontwerp) van verdiepte ligging (met cement betonietwand) en diverse kunstwerken (incl. projectleiding) voor Bottleneck Infra te Limburg, Provincie Limburg.

Uitvoeringsontwerp HSL Brabant Zuid, Projectorganisatie HSL-Zuid (2002 – 2004)

Uitvoeringontwerp van diverse kunstwerken (verkeers- en spoorviaducten, tunnel Westrik) in het tracé HSL –Brabant Zuid (incl. projectleiding).

Betonnen Bruggen Amersfoort, Gemeente Amersfoort (2002)

Bestek- en detailberekeningen 2 voorgespannen betonnen bruggen, Amersfoort. (inclusief projectleiding).

Voetgangerspassage Roermond, Gemeente Roermond (2001)

(D&C) Voor-; Besteks- en Detailontwerp van voetgangerspassage onder Autoweg te Roermond (incl. projectleiding).

Kunstwerken Betuweroute 3, ProRail Betuweroute (2001 – 2004)

Detailberekeningen en toetsing 16 kunstwerken Betuweroute 3 Gorinchem-Tiel; 5 gewapend betonnen verkeerspoorten, 4 op te vijzelen kunstwerken, 4 viaducten met prefab dekken, 1 gewapend betonnen fietsbrug en 1 voorgespannen betonnen spoorbrug. Inclusief projectleiding.

Kunstwerken HSL-Zuid Brabant, Projectorganisatie HSL-Zuid (2000 – 2002)

Bestek- en detailberekeningen 7 kunstwerken HSL-Zuid (RAW-Bestek), 4 Viaducten met voorgespannen in situ te storten dekken, 1 viaduct met 3 prefab dekken en 2 gewapend betonnen dekken en 2 op te vijzelen betonnen dekken, inclusief projectleiding.

Betonnen bruggen Amersfoort, Gemeente Amersfoort (2001)

Besteksontwerp van een tweetal betonnen bruggen te Amersfoort (inclusief projectleiding).

Ontwerp Brug Stepekolk, Gemeente Helmond (2000)

Bestek- en detailberekeningen van de gewapende betonnen brug Stepekolk te Helmond.

Civiel technische ontwerp ophaalbruggen Hilvarenbeek, Rijkswaterstaat (2000)

D&C Ontwerp van de onderbouw en aanbruggen en geleidewerken van te renoveren ophaalbruggen in het Wilhelminakanaal te Hilvarenbeek.

Kade Martens, Martens Beton (1999)

Stabiliteits- en sterkteberekeningen met behulp van Plaxis van de kistdamconstructie voor Martens Beton te Oosterhout.

HSL-Zuid Cluster 3, Projectorganisatie HSL-Zuid (1999)

Aanbiedingsontwerp, Berekeningen (varianten) voor half verdiepte open bakconstructie.

Sophiaspoortunnel, ProRail (Betuweroute) (1999)

Sophiaspoortunnel: Varianten en haalbaarheid (Vak D1) m.b.t. schuine kruising; 5 moten en dijklichaam (horizontale belasting en belasting t.g.v. bouwfasering). ProRail (Betuweroute).

Tunnel Eemplein, Gemeente Amersfoort (1999)

Definitief ontwerp (m.b.t. haalbaarheid) van tunnelbak en keerwanden Eemplein te Amersfoort. Gemeente Amersfoort.

Toetsing Spoortunnel onder de Giessen, ProRail (Betuweroute) (1998)

Toetsing en herberekening van “prestatiebestek“ Tunnel “onder de Giessen” in tracé Sliedrecht-Gorinchem.

Tuibrug Zuidtangent Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer (1998)

Toetsing van een tuibrug in het tracé van het Zuidtangent van Schiphol.

Kadeconstructie Van Citterhavens, Zeeland Seaports (1998)

Stabiliteitsberekeningen aan de Kadeconstructie Van Cittershaven, Vlissingen. Zeeland Seaports.

Kunstwerken in toeleidende weg Westerschelde tunnel, Kombinatie Kunstwerken Westerscheldetunnel (1996 – 1998)

Besteks- en detailontwerp van 8 kunstwerken in en over de toeleidende weg naar de Westerschelde Tunnel te Zuid-Beveland. (1996-1998).

Constructief ontwerp (berekenen en tekenen) van vier viaducten met een in situ voor te spannen dek inclusief onderbouw.

Constructief ontwerp (b+t) van met prefab liggers uit te voeren een viaduct, brug en verkluizing inclusief onderbouw.

Constructief ontwerp (b+t) van een in situ te storten betonnen duiker.

Basisontwerp van 6 kunstwerken in en over de toeleidende weg naar de Westerschelde Tunnel te Zeeuws-Vlaanderen.

4 viaducten met een in situ voor te spannen dek inclusief onderbouw en 2 fietstunnels.

Kadeconstructie Braakman Haven, Zeeland Seaports (1997)

Besteksontwerp van een kadeconstructie in de Braakmanhaven Terneuzen, Zeeland Seaports.

Ashdod Marina & Haifa Marina (1995 – 1996)

Berekeningen met behulp van MIKE21 (SCO UNIX) golfberekeningspakket, nl.:

Mike21 Near Shore Wave module: berekenen van golfvelden in het gebied gelegen

voor Haifa, Israël.(1995-1996)

Mike21 Short Wave module gebaseerd op Boussinesq, berekenen van golfhoogte in de nieuw aan te leggen marina’s in Haifa en Ashdod te Israël.

Constructief voor- en hoofdontwerp en tekenen van civieltechnische constructies (3 km golfbrekers, 4 km kademuren, steigers, scheepshelling en kraanbaan) voor Haifa Marina, Israël.

Constructief voor-, hoofd- en detailontwerp en tekenen van civieltechnische constructies (1.5 km golfbrekers, 1 km kademuren, steigers, scheepshelling en kraanbaan) voor Ashdod Marina, Israël.

Eiland voor de kust van Tel Aviv, Ministerie van Buitenlandse Zaken NL (1995)

Ontwerpwerkzaamheden

Kadeconstructie Scaldiahaven, Zeeland Seaport (1995)

Stabiliteits- en sterkteberekeningen voor de Kadeconstructie Scaldiahaven Vlissingen, Zeeland Seaports.